OKUYAMATO MIND TRAIL Museum in your mind (2020)

Nara prefecture, Yoshino town, Tenkawa village , Soni village
November 05, 2020
period: Sat, 9, October – Sun, 28, November 2021 open everyday
venue: Yoshino, Tenkawa, Soni, Nara prefecture
entrance fee: free
Credit
organizer: Executive secretariat of Okuyamato CR Promotion Committee, Nara prefecture

cooperation: Yamap Inc.

artists: Saki CHIKARAISHI, Miyu HOSOI, Kota IGUCHI, Hiroko KIKUCHI+Takatsune HAYASHI, Mitsunori KIMURA, Toru NAKAZAKI, Atsushi NISHIJIMA, oblaat(NAHA Kanie, Wakako KAKU, , Tomoharu MATSUDA, Yuki NAGAE, Wataru NORITAKE, Shuntaro TANIKAWA) Senzo UENO, Hiroki KEHARA, Seiichi SAITO, Fumihiko SANO, and more
[NARA] Kazuya KITAURA, Kiyoshi NISHIOKA, Kazuyuki SAKAMOTO, Satoshi KOMATSUBARA, Shinichi TAKEDA
[NARA Program]Taka HORII, Taiji MATSUDA, Hana IIDA, OUKA